Đất Phật đá Thọ sơn

Chiều cao: 43 cm

Mã: DTS_27 Danh mục: ,