Chuột đá Thọ sơn

Chiều cao: 33 cm

Mã: DTS_31 Danh mục: ,