Thuyền qua sông đá Thọ sơn

Chiều cao: 28 cm

Mã: DTS_30 Danh mục: ,