TƯỢNG TỨ LINH GỖ LŨA NU HƯƠNG

Tác phẩm: TỨ LINH

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 57 x 42 x 105 cm

Mã: 201.600.009

Mã: 201.600.009 Danh mục: