TƯỢNG PHẬT THÍCH CA NIẾT BÀN NGỌC NEPHRITE

Chất liệu: Nephrite

Kích thước:

Cao: 16, ngang: 46, sâu: 12cm

Đế: cao: 12, ngang: 54, sâu: 18 cm

Mã: 105.000.006 Danh mục: