QUẠT SONG LONG ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Tuyết Sơn

Nguồn gốc: Nghệ An

Kích thước: 81 x 26 x 55 cm

Mã: 115.00.046