TƯỢNG THIẾU NỮ ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Tuyết Sơn

Nguồn gốc: Nghệ An

Kích thước: 39 x 17 x 32 cm

Mã: 115.00.055

Mã: 115.00.055 Danh mục: ,