TƯỢNG BẦY HẠC ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Tuyết Sơn

Nguồn gốc: Nghệ An

Kích thước: 35 x 18 x 33 cm

Mã: 115.00.044

Mã: 115.00.044 Danh mục: ,