Quả cầu Thạch anh hồng

5.600.000

✅ Khối lượng: 5,6 kg