Quả cầu thạch anh hồng

11.850.000

✅ Khối lượng: 11,8 kg