Bình hoa đá Pakistan

2.800.000

✅Kích thước: đường kính: 12,5 cm, cao: 19 cm

✅Khối lượng: 2,5 kg