Bình hoa đá Pakistan

2.600.000

✅Kích thước: đường kính: 14,5 cm, cao: 14,5 cm

✅Khối lượng: 2,5 kg