Tượng con Báo đá Tuyết sơn

12.000.000

KT: dài: 53, rộng: 22, cao: 45 cm

Mã: 115.00.141 Danh mục: