TƯỢNG BẦY HẠC ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Tuyết Sơn

Nguồn gốc: Nghệ An

Kích thước: 52 x 25 x 37 cm

Mã: 115.00.027