TRANH ĐÁ QUÝ BÁC HỒ 90*120

Tác phẩm: Bác Hồ làm việc

Kích thước: 90*120 cm

Mã: TĐQ-90*120-02 Danh mục: