NHẪN BẠC TẤM MẪU 26

Chi tiết sản phẩm:

Chất liệu bạc: 925

Mẫu khuôn: 26

Mã: 2200-0015 Danh mục: