NHẪN BẠC TẤM MẪU 27

Chi tiết sản phẩm:

Chất liệu bạc: 925

Mẫu khuôn: 27

Mã: 2200-0007 Danh mục: