TƯỢNG CHIM CÔNG ĐÁ CANXEDON

Tác phẩm: CHIM CÔNG

Chất liệu: Canxedon

Mã: PL-34 Danh mục: