Bộ Trang Sức Đá Topaz

22.015.000

✅0645-02 Dây cổ Topaz 19,600,000

✅0845-02 Bông tai Topaz 840,000

✅2145-02 Nhẫn bạc Topaz 1,575,000