Bình hoa đá Pakistan

6.000.000

✅Kích thước: đường kính: 12,5 cm, cao: 29,5 cm

✅Khối lượng: 3,6 kg