TƯỢNG RỒNG PHUN CHÂU ĐÁ CẨM THẠCH VÂN

Chất liệu: Cẩm Thạch Vân

Nguồn gốc: Yên Bái

Kích thước: 39 x 13 x 73 cm