TRANH ĐÁ QUÝ CỬU NGƯ ĐỒ 35*50

Tác phẩm: Cửu ngư quần hội

Kích thước: 35*50 cm

Mã: TĐQ-35*50-09 Danh mục: ,