ĐÁ CẢNH SUISEKI

Chất liệu: Đá suối

Nguồngốc: Lâm Đồng

Kích thước: 50x20x58 cm

Mã: 120.000.353 Danh mục: ,