TƯỢNG CÁ CHÉP HOA SEN ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Đá tuyết sơn

Xuất xứ: Nghệ An

Mã: B4-34 Danh mục: