Tượng Rồng Đá Thọ Sơn

  • MS: 123.00.065
  • Tác phẩm có kích thước:
  • cao: 20 cm,ngang: 24 cm sâu 12 cm,
  • đế cao: 13 cm, ngang: 24 cm, sâu 13 cm.
Mã: 123.00.065 Danh mục: ,