Tượng Hoa Mẫu Đơn Đá Thọ Sơn – Ngọc Thạch Thảo

  • MS: 123.00.107
  • Tác phẩm có kích thước: cao: 32 cm, ngang: 44 cm, sâu 6 cm
  • Đế cao: 8 cm, ngang: 26 cm, sâu 11 cm.
Mã: 123.00.107 Danh mục: