TƯỢNG HỔ VÀ ĐẠI BÀNG ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Tuyết Sơn

Nguồn gốc: Nghệ An

Kích thước: 108 x 77 x 188 cm

Mã: 115.00.067

Mã: 115.00.067 Danh mục: ,