Tượng Gia Đình Gà Đá Thọ Sơn

  • MS: 123.00.098
  • Tác phẩm có kích thước: cao: 23 cm, ngang: 28 cm, sâu 10 cm,
  • Đế cao: 8 cm, ngang: 30 cm, sâu 15 cm.
Mã: 123.00.098 Danh mục: ,