Tượng Chim Vẹt Đá Thọ Sơn

  • MS: 123.00.066
  • Tác phẩm có kích thước: cao: 40 cm, ngang: 23 cm, sâu 8 cm,
  • Đế cao: 12 cm, ngang: 22 cm, sâu 11 cm.
Mã: 123.00.066 Danh mục: ,