Tượng Chim Công Hoa Mẫu Đơn Đá Thọ Sơn

  • MS: 123.00.004
  • Tác phẩm có kích thước: cao: 25 cm, ngang: 29 cm, sâu 12 cm
  • Đế cao: 11 cm, ngang: 31 cm, sâu 12 cm.
Mã: 123.00.004 Danh mục: ,