TƯỢNG CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN HÓA RỒNG

Chất liệu: Cẩm thạch vân

Nguồn gốc: Yên Bái

Kích thước: 49 x 24 x 81 cm