TƯỢNG CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN HÓA RỒNG

Chất liệu: Cẩm thạch vân

Nguồn gốc: Yên Bái

Kích thước: 52 x 22 x 73 cm