Tượng Cá Chép Hóa Rồng Đá Thọ Sơn

  • MS: 123.00.134
  • Tác phẩm có kích thước: cao: 36 cm, ngang: 45 cm, sâu 12 cm.
  • Đế cao: 10 cm, ngang: 51 cm, sâu 14 cm.
Mã: 123.00.134 Danh mục: ,