TRANH ĐÁ QUÝ CỬU NGƯ ĐỒ 80*122

Tác phẩm: Cửu ngư đồ

Kích thước: 80*122 cm

Mã: TĐQ-80*122-01 Danh mục: ,