NHẪN BẠC TẤM MẪU 28

Chi tiết sản phẩm:

Chất liệu bạc: 925

Mẫu khuôn: 28

Mã: 2200-0021 Danh mục: