LONG PHỤNG SUM VẦY ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Đá tuyết sơn

Xuất xứ: Nghệ An

Mã: B4-57 Danh mục: