Đá mã não mắt kính

15.000.000

✅Kích thước: dài: 23,5 cm, rộng: 18 cm, cao: 31,5 cm

✅Khối lượng: 6,4 kg