ĐÁ CẢNH CANXEDON

Tên tác phẩm: NỤ HOA

Chất liệu: Canxedon

Mã: A1-112 Danh mục: