ĐÁ CẢNH CANXEDON

Tên tác phẩm: TRÁI ĐÀO

Chất liệu: Canxedon

Nguồn gốc: Đắc Nông

Mã: AN-54 Danh mục: