Cây đâm chồi đá Thọ sơn

Chiều cao: 27 cm

Mã: DTS_29 Danh mục: ,