CẦU ĐÁ CẨM THẠCH VÂN NHỎ

Chất liệu: Cẩm thạch vân

Trọng lượng: 0.7 kg