CẦU ĐÁ CẨM THẠCH VÂN LỚN

Chất liệu: Cẩm thạch vân

Trọng lượng: 14.4 kg