CẦU ĐÁ BỒ KẾT TRUNG

Chất liệu: Đá bồ kết

Trọng lượng: 4.2 kg