CẦU ĐÁ BỒ KẾT LỚN

Chất liệu: Đá bồ kết

Trọng lượng: 14.5 kg