TƯỢNG CÁ CHÉP QUẦN HỘI ĐÁ TUYẾT SƠN

Chất liệu: Đá tuyết sơn

Xuất xứ: Nghệ An

Mã: B4-90 Danh mục: