TƯỢNG CÁ CHÉP NGẬM NGỌC CANXEDON

Chất liệu: Canxedon

Nguồn gốc: Lâm Đồng

Mã: AN 16 Danh mục: