BÔNG TAI THẠCH ANH VÀNG MẪU 23

Chi tiết sản phẩm:

Chất liệu đá: Thạch anh vàng (Citrine)

Chất liệu bạc: 925

Mẫu: 23

Mã: 0804-0001 Danh mục: Từ khóa: