BÔNG TAI THẠCH ANH ƯU LINH MẪU 21

Chi tiết sản phẩm:

Chất liệu đá: Thạch anh ưu linh

Chất liệu bạc: 925

Mẫu: 21

Mã: 0807-0001 Danh mục: Từ khóa: