Bộ Trang Sức Đá Garnet

15.770.000

✅1542-01 Dây chuyền Garnet 13,650,000

✅2142-07 Nhẫn bạc Garnet  1,000,000

✅0842-02 Bông tai Garnat  1,120,000