Bộ trang sức bạc sò biển

30.750.000

✅Lắc tay – 0400-01 – Giá: 27,000,000

✅Bông tai – 0902-01 – Giá: 3,750,000